Buďte opatrný

Čo znamená Crowdfunding (Crowdinvesting), o aký druh investície vlastne ide?

Čo nám hovorí Wikipédia?

Crowdfunding (niekedy označovaný ako crowdfinancing alebo crowdsourced capital, slovensky kolektívne (davové) financovanie alebo kolektívna podpora) je spôsob získavania kapitálu pre nové projekty a podniky pomocou vyžiadaných mikropríspevkov od veľkého množstva zúčastnených, ktorí za svoj príspevok očakávajú špeciálne odmeny. Charity a neziskové organizácie využívajú tento zbierkový model už dlhú dobu v offline kontexte; ale s príchodom sociálnych médií a web 2.0 technológií sa crowdfunding stal životaschopným zbierkovým mechanizmom aj pre ďalšie skupiny.

Crowdfunding je vhodný pre financovanie rôznych typov projektov, napríklad umeleckých diel, inovácií, charitatívnych a filantropických iniciatív, no niekedy urobia BOOM aj úplne uletené projekty. Základom jeho myšlienky je získanie unikátnej hodnoty pre všetky zapojené strany. Na jednej strane teda stojí myšlienka resp. projekt v podobe kampane (verejnej výzvy) a na strane druhej dav ľudí (nás), ktorých myšlienka projektu musí osloviť natoľko, aby sme boli ochotní za takýto produkt či službu zaplatiť niekoľko mesiacov dopredu. Ľudia často crowdfundingu nevenujú žiadnu pozornosť z dôvodu, že si ho spájajú len so zakladaním startupov, podnikaním prípadne charitou. Crowdfunding však pre bežných ľudí predstavuje exkluzívne zľavy, limitované edície a veľa iných možností, nakoľko odmeny navrhujú samotný tvorcovia kampaní a možnosti majú takmer neobmedzené.

V rámci Slovenskej republiky existuje niekoľko špecializovaných komunít, zaoberajúcich sa crowdfundingom ako napríklad Slovenské Centrum Fundrisingu, ktorý je z veľkej časti zamerený na širokú verejnosť a snaží sa bežným ľudom sprostredkovať špeciálne príležitosti ponúkané na crowdfundingových platformách.
1 Formy crowdfundingu
1.1 Charitatívny crowdfunding a Crowdfunding na báze darov
1.2 Crowdfunding na báze odmeny a predpredaj
1.3 Podielový crowdfunding
1.4 Pôžičkový Crowdfunding

Nás bude zaujímať: Podielový crowdfunding (crowdinvesting)

Tento druh crowdfundingu je založený na investícii s finančným protiplnením. Veľké množstvo ľudí investuje do spoločnosti a profitujú z jej úspechu. Investori zvyčajne nadobudnú majetkovú účasť v spoločnosti, v ktorej profitujú z ročného zisku a zo zvýšenia hodnoty spoločnosti. Táto nová a alternatívna forma korporátneho financovania spája výhody crowdfundingu a kapitálovej účasti.
Podielový crowdfundingu umožňuje účasť na financovaní start-upov v rannom štádiu alebo inovačných projektov v stredných podnikoch (väčšinou začínajúc od zhruba 100 eur). Práve začínajúce spoločnosti často čelia problémom so získavaním kapitálu potrebného na financovanie svojho podnikania. Crowdinvestičná kampaň sa dá využiť ako prostriedok kumulácie potrebného kapitálu, ktorý potom umožní následné financovanie od bánk alebo finančných agentúr.

Čo je to MLM a aký rozdiel je medzi MLM, pyramídou a lietadlom?

Čo je to vlastne to MLM

Multi-level marketing ( MLM ), alebo sieťový marketing. Označuje marketingovú stratégiu určenú pre predaj produktov či služieb. Účastníci takéhoto schéma sa priamo podieľa na distribúciu produktu či služby, výmenou za to majú nárok na províziu z predaja, ktorý pomôžu sprostredkovať. Predajcovia zapojenie do takej firmy majú ďalej možnosť naverbovať ďalších predajcov a mať tak nárok na podiel z provízií naverbovaných predajcov. 

Multi-level Marketing je marketingová a predajná metóda založená priamom predaji , priamom marketingu a na sieti nezávislých distribútorov. Pri MLM sa nevyužívajú klasické distribučné cesty (sklady, veľkoobchody, reklamné kampane). MLM sa snaží o skrátenie distribučného reťazca pomocou budovanie rozsiahlej mnoho úrovňové multi-level štruktúry čiže siete nezávislých distribútorov, ktorí sú odmeňovaní za predaj a spotrebu produktov a za rozširovanie siete distribútorov. Distribútori kupujú produkty od výrobcu za veľkoobchodnú cenu a môžu ich ďalej predávať za maloobchodné cenu. Tento rozdiel tiež tvoria časť provízie distribútorov. Ďalšia časť provízie tvoria odmeny z kompenzačného plánu spoločnosti. V MLM sú vždy odmeny vyplácané z obratu produktov distribútorov, ktoré buď predajú alebo spotrebujú.

Je to teda úspora finančných prostriedkov pre výrobcov, pretože odmeňovanie nezávislých distribútorov nie je tak nákladné ako reklamné kampane a iné distribučné cesty. Výhodou je relatívne samovoľné rozširovanie distribučnej siete a tiež úspora nákladov na rozširovanie obchodných aktivít. Tie sú rozložené medzi distribútormi, ktorí dostávajú o to väčšiu províziu. Hlavná myšlienka multi-level marketingu je teda taká, že najvýhodnejší pre spotrebiteľa je kúpiť výrobok, alebo službu priamo u výrobcu, ten potom ušetrené peniaze použije nielen na odmeny distribútorov, ale tiež napríklad na zmodernizovanie výroby apod.

Čo je to pyramídová schéma (pyramídová hra, alebo lietadlo)

Pyramídové schéma (tiež pyramídová hra alebo lietadlo ) je obchodný model, V ktorom je zárobok závislý na privedenie ďalších účastníkov do schémy. Každý nový účastník musí za vstup do schémy zaplatiť poplatok a za to dostáva právo inkasovať tento poplatok (alebo jeho časť) od ďalších účastníkov, ktoré sám získa. Časť vybraného poplatku si zvyčajne necháva pre seba a časť odovzdáva tomu, kto ho získal (alebo naopak organizátor hry vyberá poplatok a časť preplatí za referenciu). Pyramídová schéma neponúka žiadny dodatočný kvalitný produkt ani službu. V praxi taký model nefunguje (zarobia na ňom len jeho organizátori a tí z účastníkov, ktorí vstúpili na začiatku), pretože počet potrebných účastníkov exponenciálne narastá. V mnohých krajinách je tento obchodný model nelegálne.

 

UPOZORNENIE

V dobrom MLM musí ísť vždy o produkt, alebo službu, ktorý spoločnosť predáva. Produkt, alebo služba musia byť tak kvalitné, že by sa predávali aj bez sieťového marketingu. Nábor nových predajcov je až na druhom mieste, ak to tak nie je, tak dané MLM aj keď má produkt nestojí za nič. A produkt je len zámienka, ktorý si musí kúpiť každý nový predajca a tým zaplatiť vstupný poplatok a tu sa dostávame naspäť k podvodu.