Je dôležité využívať veternú energiu

Viac ako 80% výroby elektriny pochádza z neobnoviteľných zdrojov energie, ako je uhlie a plyn. Podľa OSN bude ľudstvo do roku 2025 potrebovať dvakrát toľko elektriny

Výhody veternej energie:

Priateľská k životnému prostrediu. Obnoviteľná. Možnosť rozšíreného použitia. 

Nevýhody uhľovodíkovej energetiky:

Environmentálne zaťaženie. Vyčerpanie zdrojov. Zložitosť výroby, dodávky, skladovanie a použitie palív.

Kompletná prezentácia projektu za 9 minút

Vizualizácia a aplikovanie v teréne

Ako sa chce projekt stať ziskovým.

  • Presvedčiť vývojárov z celého sveta o potrebe stavať nielen budovy, ale aj energeticky účinné budovy do konca rokov 2022 – 2023
  • Nárast majetku spoločnosti je plánovaný z dôvodu udelenia práv na použitie vynálezu „Veterná elektráreň“
  • Dopyt po produkte zabezpečí atraktivitu spoločnosti a hodnota spoločnosti sa bude merať v miliardách

Prvé obdobie

 

2019-2021

Inžiniersky prieskum a modelovanie

Druhé obdobie

 

2020-2022

Vypracovanie optimálneho modelu a základnej projektovej dokumentácie

Tretie obdobie

 

2022-2023

Vývoj riešení pre optimálny model a tvorba základnej projektovej dokumentácie

Obdobie štyri

 

2023

Výroba projektovej dokumentácie podľa požiadavky zákazníka a jej implementácia do výrobkov výrobcami

Dajú sa nastaviť titulky.

Aktuálne informácie a rady k projektu nájdete v skupine na facebooku, ale hlavne a to vždy na oficiálnych stránkach projektu.